Fiscalidade

Cumprir coa lei é importante, pero cumprir coa Administración Tributaria aínda é máis importante. Para que non te perdas entre prazos, formularios e contabilidades, prepararemos coa boa xente de BV Asesores unha guía comprensible e eficaz para emprendedores. Polo momento, deixámosche una pequena infografía de axuda dispoñible e a checklist de emerxencia. Que o próximo trimestre non te pille durmindo.

Financiación

O obxectivo principal desta web (o motivo polo que naceu este proxecto) é evitar sorpresas desagradables, especialmente na procura de financiación. Coñecer que cousas se deben ter en conta antes de negociar con investidores e cales son as liñas vermellas axudarache a conseguir unha mellor experiencia. Os cartos xa non dependen de nós 😉

Falar de rondas e exits é sinxelo, pero cando chegue o momento de asinar o contrato é posible que atopes un escuadrón de avogados que van velar polo interese do investidor, e non queremos que te sintas pequeniño/a: aquí atoparás toda a información necesaria para que o risco de sorpresa cando peches o trato cun investidor sexa mínimo.

Aceleradoras

Un dos principais actores neste enredo que é emprender son as aceleradoras. Conforme vaiamos recollendo experiencias e documentación, irá medrando este apartado. Polo momento adiantámosche a nosa idea de contidos:

 • Análise do seu funcionamento, especialmente das cláusulas dos seus contratos, mediante criterios obxectivos.
 • Glosario de cláusulas «complicadas», baseado en casos reais que vaiamos coñecendo.
 • Decálogo de boas prácticas, como proposta para mellorar as relacións entre acelerados e aceleradoras.

Formación e asesoría

Por moito que esta web abarque as principais etapas na vida dun emprendedor, ás veces é preciso fiar fino ou afondar nalgunha delas. Por este motivo, organizaremos obradoiros prácticos con profesionais de referencia sobre os temas que tratamos nesta web.

A nosa idea é acudir aos eventos que xa se estean a realizar en Galicia, para achegar o noso gran de area e preparar a calquera persoa emprendedora para o que lle espera, aínda que non descartamos ningunha proposta neste sentido. Non queremos ser «outra web», queremos ser «esa web»: ese proxecto que axude ás startups a afrontar los problemas que vaian xurdindo.

Obviamente, situacións desesperadas requiren medidas desesperadas. Se precisas  premer un botón do pánico, contacta connosco, xa que parte dos fondos destinados a este proxecto cobren esas emerxencias. Escoitaremos o problema, revisaremos a túa situación e intentaremos axudarte en todo o posible.

Aceleradoras

Acelerar un negocio é importante, pero sempre hai riscos cando colles velocidade. Deixámosche aquí información para axudarte neste proceso. Condución segura sempre!

Valoración de startups

PREGUNTAS BÁSICAS

Cousas que debes ter claras cando buscas financiación: saber canto precisas, ter claro o valor da nosa empresa. Tamén cómpre sabermos que porcentaxe e por que cantidade estamos en disposición de ceder unha parte dela.

Só as persoas que arriscaron o seu patrimonio e acumularon noites sen durmir saben o valor que ten a empresa que levantaron. Antes de analizar os métodos de valoración dunha startup como se fose unha ra disecada, recomendámosche que reflexiones sobre as seguintes variables para te faceres unha idea -antes de comezar cos cálculos- de canto precisas, e a cambio de que estás disposto/a a obtelo.

1. Canto diñeiro preciso

Pode que queiramos vendelo todo e retirarnos ás Bahamas. Pero se o que precisamos é unha inxección -para crecer, ou para sobrevivir- que nos permita seguir adiante, o primeiro que debemos saber é que cantidade de diñeiro nos vai permitir atinxir os nosos obxectivos. 

Por exemplo, se vas precisar incorporar dúas programadoras senior durante un ano terás que saber canto supón en gasto para a empresa: salarios, cotizacións etc. E contar coa marxe necesaria para o posible caso de que teñamos que afrontar un despido ou unha baixa.

2. Que valor ten a miña empresa para min

Soamente quen empezou desde cero, con risco do seu patrimonio persoal e poñendo toda a carne no asador pode saber que valor ten o que construíu. Mais sexamos realistas: este valor debe poder apoiarse nun Plan de negocio fundamentado.

Con este exercicio imos obter un valor que case seguro non vai ser o que tome en consideración un investidor. Porén, vainos servir para situármonos nun rango do que poderemos considerar xusto.

3. Que porcentaxe da miña empresa estou en disposición de ceder e que mecanismos de control son irrenunciables

Ás veces acadamos un acordo económico que nos parece xusto no plano financeiro, pero supón perder a nosa autonomía, ou o control da empresa? En caso de venta xa teremos asumido que isto é o que vai acontecer, mais se buscamos una rolda: queremos ceder o mando a alguén alleo?

Para chegar a unha conclusión sobre esta reflexión debemos ter en conta dous factores: que porcentaxe das participacións sociais estamos dispostas a ceder (e con que dereitos para esas participacións) e como quedará o órgano de administración. As dúas preguntas son chave para coñecer quen guiará el rumbo da compañía despois da financiación.

Coas respostas ás anteriores preguntas coñeceremos as nosas necesidades de financiación, e a que porcentaxe renunciariamos a cambio. Estas variables por si mesmas poden darnos unha valoración da empresa e, en todo caso, van ser capitais na negociación porque marcarán as nosas liñas vermellas.

 • MÉTODOS DE VALORACIÓN: 

Non obstante, existen outros métodos de valoración máis “obxectivos”, que explicamos a continuación. As startups son empresas e, polo tanto, son susceptibles de ser valoradas con métodos financeiros tradicionais. Pero non son empresas “normais”: teñen unha serie de peculiaridades que fixeron necesaria a creación de novos métodos de valoración, ou a aplicación de factores de corrección a eses métodos “de toda a vida”.

Non existe un método de valoración idóneo para todas as startups: escoller o máis axeitado dependerá de factores como a etapa en que se atope, se xa comezou a facturar, ou o perfil do investidor. O momento tamén é decisivo: unha valoración pre-money é a que mide o valor da start-up antes de recibir o investimento; a valoración post-money  é a de despois do investimento.

Comparativa con startups similares: consiste en tomar os números (resultados ou vendas) dunha startup do sector, de similar traxectoria, e aplicar un múltiplo. Para iso será preciso que exista polo menos unha startup coa que nos podamos comparar, e que no estea en perdas, para que podamos tomar os seus resultados como referencia.

Para axustar os resultados da comparativa á nosa empresa haberá que matizalos tendo en conta os seguintes factores de corrección:

 • O equipo co que contamos: se temos xente con experiencia noutras startups que triunfaran, isto valorarase positivamente.
 • O tamaño do noso mercado potencial e o seu estado de madurez.
 • A dispoñibilidade do noso produto ou tecnoloxía: como de avanzado está.
 • Se temos competencia, e en que estado se atopa.

Unha variación deste método é o ScoreCard, no que se asignan pesos específicos a cada unha das variables, que nos dan un factor de corrección a aplicar sobre a valoración. O problema, como acontece na valoración por comparación, é dar cunha startup que resulte comparable.

Valoración sobre a última rolda: evidentemente só é aplicable se non é a nosa primeira rolda. É un sistema habitual de valoración, mais ten os seus perigos: podemos acabar tendo un valor totalmente irreal, que crece demasiado rápido só para poder subir la entidade das roldas, sen sustento real.

Método Berkus: ideado por Dave Berkus, un investidor californiano que creou o seu propio método de valoración para startups en fase inicial. Consiste en definir los fitos nos que a startup adquire valor, e asignar unha cantidade a cada un dos que se superasen no momento da financiación.

Dave Berkus redefiniu estes fitos (aos que se asigna un máximo de 500k dólares por cada un) en 2016, deixándoos como seguen: a solidez do equipo fundador, o estado de desenvolvemento da idea e o mercado potencial, a existencia dun prototipo funcional, o establecemento de relacións estratéxicas e as vendas ou a tracción do produto ou servizo.

Venture Capital: este método vai alén da valoración da empresa no momento da financiación (pre-money), e analiza tamén o seu valor após a financiación (post-money) e o valor terminal da startup a futuro, en caso de exit. Con estes parámetros calcúlase o ROI, retorno do investimento que se poderá obter en caso de exit. Para coñecer a valoración pre-money, calcúlase primeiro a post-money, que é igual ao valor terminal entre o ROI.

Desconto de fluxos de caixa futuros: é un dos métodos “tradicionais” de valoración, pero en lugar de tomar os fluxos de caixa pasados -que poden non existir- ten en conta os futuros. Para calcular o valor da empresa con este método tómase o cash flow libre (despois de impostos e financiada con fondos propios) segundo o Plan de negocio. Unha vez coñecemos esta cifra, teremos que aplicar a variable do tempo do Plan de negocio para obter o valor terminal, sobre o que finalmente se aplicará unha taxa de desconto en función dos riscos: esta taxa será maior canto menos madura estea a startup.

Tipos de investidores

Podemos clasificar os investidores dunha startup segundo multitude de criterios: os seus obxectivos, a súa tolerancia ou aversión ao risco, a súa forma de operativa, o seu carácter público ou institucional. O realmente interesante será a maneira na que van instrumentar o investimento, e o nivel de intervención que acaden dentro da empresa.

Cada tipo de investimento acostuma asociarse a unha etapa de desenvolvemento da startup, por importes, nivel de risco, expectativas de retorno…

FASES/INVERSIÓN

 1. PRESEMENTE (PRE-SEED)

É a etapa na que aínda non tes claras as liñas de negocio, nin contas cun MPV. O estándar di que non se investirán máis de 100.000€ nesta fase, e as opcións de investimento acostuman ser: 

 • Socios fundadores: se vas emprender, o primeiro capital da empresa será o teu.
 • Family, Friends and Fools: pode que o teu círculo de confianza teña máis recursos ca ti, e queira apostar pola túa idea. Eles son o primeiro investidor ao que se acostuma acudir para financiar o teu proxecto.
 • Concellos e Comunidades Autónomas: acostuman convocar axudas para novos autónomos, que en moitas ocasións son suficientes para dar partida e constituír posteriormente se vale a pena.
 • Incubadoras de Start-ups: especializadas en mentorización nas primeiras fases, acostuman asignar un “mentor” que axuda coa definición do negocio e a busca de financiación.
 1. SEMENTE (SEED) E FASE TEMPERÁ (EARLY)

A startup conta cun Plan de negocio minimamente validado, un equipo máis ou menos consolidado, e un PMV. O habitual nesta fase é precisar e poder acadar financiación arredor de 100 y 300 mil euros, que poderán obterse de: 

 • Aceleradoras: son organizacións que che deixarán un espazo para traballar, asignaranche un mentor que che axude a validar o produto e o Plan de negocio, e axudaranche a buscar investidores. Existen aceleradoras públicas e privadas, pero non son de balde: faranche asinar un contrato a través do que te comprometes a darlles entrada na empresa. Hai que estudar as condicións con detemento e consultar con expertos para evitar sorpresas. Podes consultar información máis detallada no noso apartado Aceleradoras.
 • Business Angels: son investidores particulares que apostan por startups na fase inicial, asumindo parte do risco. Podes contactalos directamente ou a través dunha aceleradora se estás nunha.

    Investidores públicos: 

 • ENISA: é un organismo público de apoio ao emprendemento innovador. Pode consultar as súas liñas de financiación aquí. ENISA fai préstamos sen garantía persoal nin aval, polo que en caso de que o proxecto fracase, non acostuman reclamar a devolución.

En ENISA diferéncianse tres liñas de financiación dependendo da data de constitución e idade dos socios da empresa:

 1. Mozos emprendedores: liña específica para PYMES e Startups de recente constitución (menos de 24 meses) debendo estar a maioría do capital en mans de persoas físicas de idade non superior a 40 anos. Ademais, os socios terán que aportar, vía capital ou a través de fondos propios, polo menos un 50 % do préstamo.
 2. O préstamo oscila entre os 25.000€ e os 75.000€ cunha carencia de até 5 anos e un vencemento máximo de 7 anos.
 3. Emprendedores: liña específica para PYMES que fose constituída durante os 24 meses previos á solicitude, e con socios sen límite de idade.O préstamo oscila entre os 25.000€ e os 300.000€ cunha carencia de até 5 anos e un vencemento máximo de 7 anos. Os fondos propios deben ser, como mínimo, equivalentes á contía do préstamo.
 4. Crecemento: liña específica para PYMES, independentemente da súa antigüidade, e dirixida a apoiar proxectos empresariais de expansión ou mellora competitiva.O préstamo oscila entre os 25.000€ e os 1,5M€ cunha carencia de até 7 anos e un vencemento máximo de 9 anos. Os fondos propios deben ser, como mínimo, equivalentes á contía do préstamo.
 • NEOTEC (CDTI): O CDTI é un organismo público de axuda ao emprendemento en I+D+I que promove a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico das empresas españolas. Conceden varios tipos de axudas, algunhas a fondo perdido, e outras reembolsables. O seu programa de axuda a pequenas empresas que nacen é o NEOTEC, que ten como obxectivo o apoio á creación e consolidación de empresas de base tecnolóxica, cunha subvención de até 250.000 €. Unha empresa de base tecnolóxica (EBT) é unha empresa cuxa actividade se centra na explotación de produtos ou servizos que requiran o uso de tecnoloxías ou coñecementos desenvolvidos a partir daactividade investigadora. Deberán estar constituídas como máximo nos tres anos anteriores á data de peche do prazo de presentación de solicitudes e cun mínimo de 20.000 € de capital social.
 • Axudas autonómicas:Estas axudas dependen dos programas e orzamentos das distintas Comunidades Autónomas. Concretamente en Galicia, estas axudas xestiónaas o Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), que é unha axencia adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o desenvolvemento económico de Galicia. A misión do IGAPE é a de apoiar todas as actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo galego, facilitando os procesos de creación, consolidación e crecemento empresarial. Noutras Comunidades Autónomas, como pode ser Cataluña e Valencia, este tipo de axudas lévanas outros Organismos como poden ser o ACCIÓ e o IVACE.
 • Axudas europeas:a UE conta con varios programas de financiación a startups que nalgúns casos tamén inclúen a mentorización na etapa de crecemento. Moitos destes programas están xestionados pola EASME, que ten programas xerais (Invest Horizon, COSME, SME Instrument, EIC Fast Track to Innovation) e outros para sectores específicos como medio ambiente, enerxía ou marítimo. Ademais existen axudas específicas para empresas que traballen cos satélites Copernicus ou de forma colaborativa con outras empresas europeas (Eureka Programm), por exemplo. 

 • CRECEMENTO (GROWTH) E EXPANSIÓN (EXPANSION)

Na fase de crecemento o obxectivo principal será crear un fluxo de caixa estable: ser sostibles coa nosa facturación. Se o conseguimos, poderemos apuntar á expansión: buscar a implantación en novos mercados que nos fagan escalar.


Esta etapa adoita dividirse en varias fases segundo a financiación que se vaia conseguindo: Fase A (até 1 millón de euros), Fase B (até 3 millóns de euros), Fase C (até 16 millóns de euros) e Fase D (até 20 millóns de euros).

Os investidores habituais nesta etapa son aqueles que apostan por obter un retorno importante do seu investimento:

 • Venture capital e Private Equity: son fondos de investimento que invisten en startups que superaron o break-even ou limiar de rendibilidade. Fan as súas propias análises de riscos para obter retorno, e acostuman esixir a cambio unha participación na sociedade: hai que prestar moita atención ao instrumento de financiación que planten para evitar que se fagan co control da nosa empresa. 

Os fondos de Venture Capitals son máis tolerantes ao risco, mentres que os de Private Equity adoitan escoller empresas cunha mínima traxectoria consolidada. 

 • Family Offices: son patrimonios privados de familias que invisten. Actúan como un fondo, coa peculiaridade de que están xestionados por unha familia.
 • Bancos e SGR: cando estás comezando non é habitual acudir á financiación de bancos: en primeiro lugar porque sen ingresos non cha van conceder e, en segundo lugar, porque é diñeiro que vas ter que devolver si ou si, independentemente do éxito do proxecto. Os bancos esixen garantías para conceder préstamos: as SGR (sociedades de garantía recíproca) son entidades públicas que avalan o teu crédito ante o Banco. Se non podes pagar, o Banco reclamaralles a estas, que despois acabarán reclamándoche a ti.

 • VENDA (EXIT) 

Son poucas as startups que acadan esta fase na que a empresa se vende a unha gran compañía (unicornios) e o emprendedor e investidores poden obter o retorno do investido. Pero ollo: se chegas aquí, serán determinantes os acordos de financiación que traias ás costas: non serías a primeira que acada un exit e non ve nin un euro porque firmou liquidacións preferentes ou retornos con multiplicadores astronómicos.